ผมหนึ่งครับ มี fiat 125 special อยากลองทริปครับ (ถ้าสะดวก) หรือคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะผมมือใหม่แต่ใจคลาส สิคครับ