น้องใหม่ สายสัมพันธ์คลาสสิค จะไปงาน ที่สระบุรี แล้วพบกันพี่ น้องชาว mc ทุกคน