พี่น้องเขื่อนพระราม 6 ท่าเรือคับ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552

มีนัดกันวิ่งทริปไปงาน ซับป่าวาน จุดรวมพลร่วมตัว

กันที่ ณ. เขื่อนพระราม 6 ท่าเรือ.....

เวลา 9.00 น. นะคับ ขอให้มากันพร้อมเพรียงนะคับ

เราจะมีลงทะเบียนรายชื่อกันทุกปี (พร้อมเสื้อที่เราจัดทำไว้ให้)

และจะแจ้งรายละเอียดในงาน และการขับขี่รถให้ปลอดภัย นะคับ

pji_vw76gft@hotmail.com gift

ถนนสายนี้ มีเราเป็นเพื่อน ขับเพราะรัก รักที่จะขับ