อยากทราบว่า โซ่ของเอสอา สเตอร์หน้าหลังเดิมใส่โซ่เบอร์อะไรครับ
ขอบคุณครับ