พี่ๆพอจะมีข้อมูลของจักรยาน sovereign cycle บ้างไหมครับคีอผมอยากรู้ข้อมูลก่อนทำอะครับ
ขอบคณครับ