ขอบคุณพี่น้องชาวเราทุกท่านที่เอื้อเฟื้อในการเดินทา ง(ช่างโอ้และครอบครัว)และในการทำงาน และขอบคุณพี่กุ้ง ที่ประสานงานเรื่องที่พักทำให้ชาวเรามีทีพักดีๆ a2z