อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ gungyukusa อ่านข้อความ
4,5000 ใด้ปะพร้อมส่ง
0827823989 pepsi.......
ดูความเกรียนของมัน เหอะๆ
45000พร้อมส่ง
*** พ้องมืงตายดิ

อะไรของมืง

หน้าม้า ใครก็ทำได้ไอ้***