เชิญพี่ๆๆ ร่วมงาน สองล้อเมืองพรหม ร้อยเอ็ด เพื่อน้อง ครั้งที่๑นะครับในงานมีการประกวด MISSซ้อนท้ายด้วย0837383740 สอบถามข้อมูลมาดครับ