ใครจะเอาก็โทรมาคุยได้เลยครับ ลดได้ลด ขายได้ขายครับ ร้อยตังจะไปเอาคันใหม่ครับ

086-3639602 กรุ๊ป