ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่มาช่วยดันให้
และขอโทษสำหรับคนที่โทรมาด้วย
เครื่องขายหมดแล้วนะครับ