บันทึกการเดินทางของกลุ่มรถเก่าบ้านหมอ สู่งานซัปป่าว่าน
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=351490