ทักทายนะคับชาวประจัน คลาสสิก
เรา อยู่ชนกลุ่มน้อยปราจีนนะ
ทักทายๆๆๆ


ชิชะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆdrunkdrunkdrunkdrunkts20