เห็นอยู่ทุกวันพรุ่งนี้คงไม่เห็นแล้ว ดิสู้ๆๆ
จัดไปรถดีๆๆมีน้อย