ขี่แล้วลื่นได้ไม่กี่วัน ก็ต้องมาตั้งอากาศใหม่ บ่อยมากๆ เดือนละครั้งได้
อยากทราบว่าเป็นเพราะว่าอะไร
ไม่ทราบว่ามันตัน หรือเสียครับ
ใครรู้ชี้แจงด่วน