อยากได้เครื่องครับ CB 350 หรือ CL 350 ครับ ใครมี ติดต่อ ยม ครับ 02-8977905
06-9986396