ร้านซ่อมเวสป้าที่อยู่แถวศรีณครินณ์ไม่ทราบว่าไปไงคร ับแล้วอยู่แถวไหน