สบายดีไหม เวสปิดี้...ได้ข่าวว่าจะมากาญน์ เหรอ ...จิงป่าว ถ้ามาไปเที่ยวกัน...