ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.พ.ล. เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อฝึกกำลังพลสำรองระบบอาสาสมัครแบบเต็มเวลา โดย จะทำการฝึกที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.พ.ล. (ข้าง รร.จ่านกร้อง) โดยรูปแบบของฝึกจะเป้นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในแ ผนก และอาจจะได้ฝึกเด็กบ้างในบางครั้ง ซึ่งในระหว่างการฝึกก้อจะมีเงินเดือนให้ ซึ่งหลังจากฝึกเสร็จแล้ว ทางเราก้อจะทำการปรับยศ โดยการเลื่อนให้หนึ่งชั้นยศ โดยจะรับสมัครถึงวันนี้ ถึง 20 พ.ย. บุคคลท่านใดสนใจหรือฝากประกาศให้ผู้อื่นทราบโดยทั่วก ัน รับสมัครเฉพาะผู้ที่จบ รด. ปีสาม ขึ้นไป รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ จ.ส.อ. สมพร กึกก้อง โทร 086- 1947743 หรือ ส.ต. สุวิจักขณ์ โทร 086 1842634

ขอบคุณครับ (ฝากประกาศด้วย)