ท่านใดพอจะแบ่งกันใช้ได้บ้าง ช่วยลงราคา+รูป+เบอร์ติดต่อ ขอบคุณล่วงหน้าครับ