หวัดดี พี่น้อง แหลมสนคลาสสิคทุกคนครับ

ขอให้ทุกคนช้วยแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนๆๆๆในกลุ่มด้ว ยนะครับ ว่าเราได้ทำบอร์ดของเราแล้ว

แล้วไครมีอะไรที่จะฝากบอกหรือติดต่อส่ง เมว์ลที่ผมได้นะครับ รูปภาพที่จะลง

Mail : supatch__patch@hotmail.com ส่งมาแล้วผมจะจัดการลงให้ครับ

*ห้ามรูป อนาจานนะครับ****คุณ โล