ขอแสดงความยินดีด้วยกับกลุ่ม แหลมสนคลาสสิคทุกท่าน แระดีจัยกับบ้านหลังใหม่หลังนี้ แระขอให้บ้านหลังนี้จงมีแต่ความสุข/\7 ตลอดไป...

แล้วเจอกาน พี่ชาย & ชาวแหลมสนทุกๆท่าน