ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้อง เพราะสังคมเรายังต้องการชาวคลาสสิคที่ต้องการทำดีเพื ่อสังคมอีกมาก เป็นกำลังใจให้นะครับ