สวัดดีคับ วันที่ 15-16 มค 53 จะมีงานที่สนามกม5
ที่สัต**บกลุ่มในสัต**บจัดลวมกันคับแล้วจะบอกราย
ระเอียดอีกทีนะคับ จาก ก้อง crazy bike satathip