ยินดีด้วนคนนะคับ
ยินดีกับบ้านหลังนี้
ไว้มีโอกาสพบกันแน่นอนคับ......