คุณ ป็อกกี๊ ....นัดพี่ว่าจะมาที่ชมรมงัยครับ................... .........หายหัวอีกแล้วครับพี่น้องครับ