อยกได้เวสป้า64หรือสปิ้นแปลงมากราคาคุยกันนะสนใจคุยก ัน 0812737417 มีทะเบียนน่ะ