พร้อมส่งทางขนส่งครับ

ถ้าให้ส่งถึงที่ต้องบอกมาว่าจะให้ส่งที่ไหน

ถ้าไปถูกก็ขี่ส่งส่งให้ได้

ถ้าไปไม่ถูกก็นัดเอาที่ใกล้ที่สะดวกทั้งสองฝ่ายครับ ^_^