ใครมีบังโคลนหลังเดิมของ SR มั่งคับ ถ้ามีบอกด้วยคับ
ต๊อบ ปราจีนคับ 083-8459684