วันที่21ม.ค.49ไปสมอทอดกันนะชาวMCเขามีการประกวดรถด้ วย ถ้าผ่านมาอย่าลืมแวะมาลำนารายณ์มั่งก็แล้วกัน{ร้านช. นิมิตรยนต์ยินดีต้อนรับ เป็นร้านซ่อมมอร์ไซค์อ่ะ {classic}ถามไครก็รู้จัก