คือผมอยากทราบว่าหัวของสปริ้นหัวเหลี่ยมกับหัวซุปเปอ ร์หัวเหลี่ยมมีความแตกต่างกันไหม และถ้าแตกต่างมีจุดไหนที่แตกต่างกัน และราคาตามท้องตลาดราคาเท่าไหร่ และอยากถามว่าดุมหน้าและดุมหลังของซุปเปอร์ราคาเท่าไ หร่ ขอคำตอบจากผู้รู้ด้วย