ขอบคุณ พี่เพชร สำหรับการเป็นธุระจัดการเรื่อง web board ให้
ขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง ที่เขามาเยื่ยมชม และให้กำลังใจ