พี่ครับของถามเรื่องดุมผมมีฝาครอบดุม ล้อ เบรกหลัง YAMAHA DT 125 โมโน ผมจะเปลี่ยนใช้ฝาครอบดุม DT 100 125
ได้ไหมครับ คอบคุณครับ