12 - 13 นี้ยังไงก็อย่าลืมงานปะผุนะครับ

จัดที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีครับ

มาสบายครับเรื่องตำรวจเคียร์ให้เรียบร้อยครับ