ดีครับ
ชมรมรถโปราณบู๊ทคลับ
มหาสารคาม

]http://photos3.hi5.com/0072/542/742/RMegrT542742-02.jpg