..... ...ถ้าให้ดีอยากได้รูป...ที่พักครับ....และบรรยากาศท ี่เกาะช้าง.........ได้ป่าวครับคุณ....หนุ่ม...แคร์.....:cool:....เกาะช้างครั้งที่...2.....