ทริปหน้าเราจะไป หัวหิน ได้มั้ยเป้าหมาย <เพลินวาน> ใครอยากไปมาลงชื่อไว้ก่อนได้เลยนะครับ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้ (ขอจำนวนที่แน่นอนจะไดนัดวันเวลาอีกที)