ฤา...ฉันมีได้เพียงเงา
(เงาของนักเดินทางไกล)
ขอบคุณเป็นพิเศษ...
อ.ดุลย์ Bike Hero
พี่มอร์ Independent
ที่ปรับแต่ง "จ้าวมังคุด" (Jx110) ให้วิ่งกระจาย...
ขอบคุณถนนทุกเส้นที่วิ่งผ่าน
ขอบคุณพระเจ้าที่ให้มีอย่างทุกวันนี้
หัวใจอีกหนึ่งดวงที่มากไปด้วยความรัก (นู๋ปอ)
และความคิดประหลาด..ประหลาดของตัวผมเอง
" ตุ้ย โบราณลิซึ่ม Mc."