มีงานอะไรที่ไหน แจ้งมาครับ
- จัดที่ได้
- จ.อะไร
- จุดประสงค์ในการจัดงานเพื่ออะไร
- มีใบเชิญหรือป่าว
-รายละเอียด แจ้งให้พี่ทราบด้วย