ส่งเข้ามาให้พี่ด้วย ทางเมลว์ก็ได้ พี่จะ พริ้น เก็บเป็น เล่มๆๆใว้