ชอบรถ BMW รุ่น R69 ไม่ทราบสมาชิกท่านใดให้คำแนะนำ เรื่องแหล่งที่ซื้อ และราคาได้