ขอเชิญร่วมงานรวมพลคนล่าฝันปันน้ำใจเพื่อน้องครั้งที ่2 ณ.รร.บ้านมะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่29-30 พ.ค 2553 ติดต่อได้ที่พี่เอียง yeoman bike 084-1168792 /083-2627027