พวกผม ในนามกลุ่ม แหลมฉบัง

ยินดีที่ด้ายรู้จัก ทุก ๆๆคนน่ะครับ บ บแล้วเจอกัล งาน หน้าครับผม . . . . .