ประกาศ
เนื่องด้วยชมรมรถโบราณอ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร(กัญชา คลับ)
จะจัดงานในโครงการ"สองล้อร้วมใจต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 52
ได้มีการ.. ยกเลิก..งานอย่างกระทันหัน เพราะเหตุผลบางประการ
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของทุกท่าน
ขออภัยไว้ ณ โอกาศ นี้