สนใจไปแกล้องแฟนตังเองไม55++
.<object width="407.6" height="342"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://video.mthai.com/Flash_player/player.swf?idMovie=1M1260803829M0"></param><embed src="http://video.mthai.com/Flash_player/player.swf?idMovie=1M1260803829M0" type="application/x-shockwave-flash" width="407.6" height="342" allowFullScreen="true" ></embed></object><br><font size=1><a href="http://video.mthai.com/player.php?id=1M1260803829M0">แกล้งแฟนว่าดรูปรถ..s r400</a> - <a href="http://video.mthai.com/">ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่</a></font><br>
.http://video.mthai.com/player.php?id=1M1260803829M0