กิจกรรมคุงโอทั่วไทยฝากบอกมาครับ
มีกิจกรรมการพบปะพูดคุยดื่มสุรากัน
สถานที อ.รัฐฏา ห้วยยอด เขาไพรครับ
หรือทุ่งหญ้าสะวันด้าครับ
ถ้า ทุกคนไปได้ขอให้ไปร่วมกันนะครับ
วันที่ 26 ธันวาคม 2552
ไปกันแล้วสภาพจะเหมือนคุงโอทั่วไทยครับมีความสุขในชี วิตสุดๆๆ
ท่านใดประสงค์จะไปกรุณาโทรหาคุงโอทั่วไทยด้วยนะครับ เวลาโทรหาคุงโอได้ ต้องก่อนคุงโอเข้าบ้านนะครับเพราะภรรยาเขา โหดๆๆๆๆๆ