ผมเห็นว่ามีในอเมริกา ญี่ปุ่น แต่ไม่รู็ว่าแถวเอเชีย มีหรือไม่ ซึ่งคาดว่าอะไหล่บางอย่างก็มาจากอเมริกา ญี่ปุ่น ไตหวัน ไม่ทราบว่าท่านใดเคยไปเที่ยวแล้วเห็นจากที่ใดบ้าง