ใครที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรรีบหน่อยนะครับ สิ้นสุดแค่ปี2552นี้เท่านั้น
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10

ชื่อกระทู้: ใครที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรรีบหน่อยนะครับ สิ้นสุดแค่ปี2552นี้เท่านั้น

 1. #1
  สุดยอดสมาชิก PaPaYa's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  กลุ่ม ตากลม
  ข้อความ
  2,008
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน ใครที่จะเสียภาษีสรรพสามิตรรีบหน่อยนะครับ สิ้นสุดแค่ปี2552นี้เท่านั้น  ได้ข้อมูลมาจากเวบ the-cycle ก็เลยมากระจายข่าวให้รับทราบกันครับพี่น้อง
  ขออนุญาติทาง the-cycle ด้วยครับ


  เรื่อง การชำระภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์

  ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีการประกอบรถจักรยานยนต์ขึ้นจา กชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิ ต ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ดังกล่าวบางส่วนไม่รู้ว่าต้ องเสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ย่อมมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เ สียภาษีหรือเสียภาษี ไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองถึงสิบเท่าของค่าภาษี

  ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือด่วนที่สุดให้สำนักงานสรรพส ามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ภายในฝั่ งธนบุรีทั้งหมด (เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี) และมีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์น ำเข้าไว้ในครอบครอง ขอให้ตรวจสอบว่าได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหรือไม่

  หากยังไม่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องครบถ้วนขอ ให้ติดต่อชำระภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กรมสรรพสามิต จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

  อนึ่ง กรณีมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6413 โทรสาร 0 2668 6414 E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
  สิงหาคม 2552
  Catch the Wind
  ตา-กลม ตาก-ลม สังคม สองล้อ
  PaPaYa

 2. #2
  สุดยอดสมาชิก PaPaYa's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  กลุ่ม ตากลม
  ข้อความ
  2,008
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  การชำระภาษี รถจักรยานยนต์ - รถยนต์

  การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 08.90
  1. รถจักรยานยนต์
  (1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 5
  (2) ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 3
  ลักษณะสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ เช่น สินค้ารถจักรยานยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 หรือ 4 จังหวะ

  ผู้ผลิตหรือประกอบรถจักรยานยนต์มีความประสงค์ยื่นชำร ะภาษีเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถจักรยานยนต์
  2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเฟรมรถจักรยานยนต์
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถจักรยานยนต์
  4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่
  5. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
  6. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแฟรม
  7. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
  8. รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ ประมาณ 2 รูป
  9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

  2. การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 05.01 - รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะดัดแปลง หมายถึง รถยนต์นั่งที่ผลิตมาจากรถยนต์กระบะหรือที่ผลิตมาจากแ ชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ โดยรถยนต์มีรูปแบบ ขนาด และคุณลักษณะครบถ้วนตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศดังกล่าว หรือในเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th

  ผู้ดัดแปลงรถยนต์ยื่นขอชำระภาษีโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถยนต์ดัดแปลง
  2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลงรถยนต์
  3. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแชสซีส์
  4. สำเนาคู่มือจดทะเบียนทุกหน้าที่มีรายการ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
  7. รูปถ่ายรถยนต์ จำนวน 3 รูป ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านใน
  8. แบบภ.ษ. 01-12 ประเภท 05.01 05.02
  9. แบบภ.ษ.01-12 ข
  10. แบบภ.ษ. 01-12 ค เครื่องปรับอากาศติดตั้งในรถยนต์ ประเภท 03.01

  3. รถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพ สามิต เช่น
  1. ประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่านำเข้าจากต่างประ เทศ
  2. นำรถยนต์รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง มาทำเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง และการนำรถยนต์กระบะบรรทุก มาทำการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก 2 ล้อ เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นต้น

  ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบรถยนต์ที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหก รรมที่จดทะเบียนสรรพสามิตยื่นขอชำระภาษีโดยเตรียมเอก สารดังนี้
  1. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถยนต์ ที่ประกอบจาชิ้นส่วนเก่านำเข้า
  2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าตัวรถยนต์ หรือ BODY
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหัวเก๋ง
  4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถยนต์
  5. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี (กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่)
  6. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
  7. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็ก ค่าน๊อต
  8. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแชสซีส์
  9. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
  10. รูปถ่ายรถยนต์ ประมาณ 3 รูป ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านใน
  11. สำเนาคู่มือจดทะเบียนทุกหน้าที่มีรายการ
  12. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
  13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
  เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 โทร. 02 - 6686413 FAX : 02 – 6686414
  หรือทาง E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th
  ทางจดหมาย สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
  กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


  การขอชำระภาษีสรรพสามิต สิ่งที่ต้องมี :

  1. สำเนาอินวอย ที่นำเข้าทั้งหมายเลขเครื่องและหมายเลขตัวถัง (เอาตัวจริงไปด้วย)
  2. สำเนาใบรับรองอินวอย จากกรมศุลกากร (ใบเสร็จเล็กๆสีเหลืองออกให้โดยกรมศุลราคา 160 บาท) (เอาตัวจริงไปด้วย)
  3. สำเนาใบเสร็จเจ้าของชื่อในอินวอย ในการซื้อเครื่องยนต์และตัวถังจากผู้นำเข้า (ปกติมีมากับอินวอย) (เอาตัวจริงไปด้วย)
  4. สำเนาการซื้อขาย (หากชื่อในอินวอยเป็นบุคคลอื่น) เช่นสัญญาซื้อขายมีสำเนาบัตรที่ไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย รับรองสำเนาเรียบร้อย (เอาของจริงไปด้วย)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอชำระภาษี และสำเนาทะเบียนบ้าน
  6. ใบเสร็จการจ้างประกอบรถมอเตอร์ไซค์ มีอายุไม่เกิน 15 วัน (ขอซื้อที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่มีการจดทะเบียนถูกต ้อง) ราคาในใบเสร็จประมาณ 3 - 4,500 บาท
  7. รูปถ่ายรถที่ประกอบเสร็จ ซ้าย ? ขวา ? หน้า ? หลัง
  8. ลอกเลขคอ เลขตัวถัง 2 ชุดให้อ่านชัดเจน
  9. เอารถไปให้ดูเลขคอเลขตัวถังด้วย (บางแห่งไม่ต้อง)
  ราคา ในการชำระ ใช้เกณท์ที่กำหนดมาจากกรมศุลเป็นมาตรฐาน คิด 3 เปอร์เซ็นต์จากราคากำหนด + 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาที่คิดเป็นภาษีกระทรวงมหาดไทย (บำรุงท้องที่)
  Catch the Wind
  ตา-กลม ตาก-ลม สังคม สองล้อ
  PaPaYa

 3. #3
  Street Biker pup87's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  สถานที่
  Sup148 Motor Guru
  ข้อความ
  1,814
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ PaPaYa อ่านข้อความ
  การชำระภาษี รถจักรยานยนต์ - รถยนต์


  8. ลอกเลขคอ เลขตัวถัง 2 ชุดให้อ่านชัดเจน

  ที่ประจวบใช้รูปถ่ายได้ครับ แต่ต้องให้ชัดนะ
  """"""""""""YOU KNOW ME ALITTLE GO"''''''''''''''"""
  ประจวบคีรีขันธ์ เมือง 3 อ่าว

  อ่าวน้อย อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว

 4. #4
  Senior Member t-t-and-t's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2007
  สถานที่
  ลาดกระบังคลาสสิคคลับ & ก้านกระทุ้งคลาดสิกคลับ
  ข้อความ
  1,109
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  พี่คับ ถ้าอินวอยได้หลังปีใหม่ แล้วเอาไปเสียภาษีจะเป็นบ้างคับ จะโดนปรับ หรอว่ายึดรถไหมคับ แล้วอินวอยที่ขายในเวปมอไซค์ สามารถใช้ได้ไหมคับ(ในกรณีที่ไม่มีอินวอยนะ)
  ทางลัดเข้าบอร์ด ชมรมก้านกระทุ้งคลาดสิกคลับ ยินดีต้อนรับคับ..
  www.thaiscooter.com/club/kktcc
  ปล.ก้านกระทุ้งอยู่ตรงนี้ เราพร้อมที่จะแบ่งให้กับทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันครับ ถึงจะเบียดเสียดแออัด แต่ก็อบอุ่นนะจ๊ะ(ออกจะร้อนนิดๆด้วย) ถึงจะ มาใหม่ มาเก่า มาแล้วมาอีก มาๆหายๆ มาบ้างไม่มาบ้าง มาประจำ มาจนเบื่อ มาจนรำคาญ มาแบบเหงาๆ มาแบบเกย์ๆ(อันนี่พาดพิง ถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใคร) มาแบบไม่เมา(แต่กลับแบบเม๊าเมา กูเอง) มาแบบซุยๆ มาแบบไหนดีว่ะ พอเหอะ ถึงจะมาแบบไหนก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าคุณเป็นชาวก้านจิงๆ ยังไงพี่ก็รักทุกคนเลย(สำเนียง+ท่า ป้าเบิร์ด)


 5. #5
  สุดยอดสมาชิก PaPaYa's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  กลุ่ม ตากลม
  ข้อความ
  2,008
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  ผมว่าลองโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เค้าดูเลยจะได้ความกร ะจ่างมากกว่านะครับ เพราะผมเองก็ได้อ่านแล้วก็นำมาเผยแพร่เท่านั้นเอง ถ้ามีข้อสงสัยลองโทรถามเลยดีกว่าครับ
  ส่วนเรื่องอินวอยที่ขายในเวบคุณก็ลองถามเค้าดูครับว่ าสามารถเอาไปเสียภาษีสรรพสามิตได้รึไม่ ถ้าเค้าตอบว่าได้แน่นอนก็ถามกลับไปว่าถ้าไม่ได้คืนเง ินรึไม่ ถ้าโดนจับโดนปรับทางเค้ารับผิดชอบรึปล่าวเท่านั้นเอง ครับ
  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ t-t-and-t อ่านข้อความ
  พี่คับ ถ้าอินวอยได้หลังปีใหม่ แล้วเอาไปเสียภาษีจะเป็นบ้างคับ จะโดนปรับ หรอว่ายึดรถไหมคับ แล้วอินวอยที่ขายในเวปมอไซค์ สามารถใช้ได้ไหมคับ(ในกรณีที่ไม่มีอินวอยนะ)
  Catch the Wind
  ตา-กลม ตาก-ลม สังคม สองล้อ
  PaPaYa

 6. #6
  Senior Member moses's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  ข้อความ
  871
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ t-t-and-t อ่านข้อความ
  พี่คับ ถ้าอินวอยได้หลังปีใหม่ แล้วเอาไปเสียภาษีจะเป็นบ้างคับ จะโดนปรับ หรอว่ายึดรถไหมคับ แล้วอินวอยที่ขายในเวปมอไซค์ สามารถใช้ได้ไหมคับ(ในกรณีที่ไม่มีอินวอยนะ)
  อินวอยส์ที่ลงขายใน web mocyc ผมว่าน่าจะปลอมนะ ใช้ได้แค่พกกันตำรวจเท่านั้น แต่ถ้าจะเอาไปติดต่อกับทางราชการโดนตีกลับกลับเป็นแถ วๆ

 7. #7
  Junior Member off011's Avatar
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  ข้อความ
  11
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  0

  มาตรฐาน

  พี่ปั่นคับ เห็นมันบอกหมดเขต วันศุกร์ที่25กันยายน 2552 ไม่ใช่หรอพี่
  แล้วจะไปทำได้หรอคับ
  แล้วปีอื่นๆเขาจะเปิดทำอีกมะ

 8. #8
  Junior Member
  วันที่สมัคร
  Oct 2009
  ข้อความ
  8
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  0

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ t-t-and-t อ่านข้อความ
  พี่คับ ถ้าอินวอยได้หลังปีใหม่ แล้วเอาไปเสียภาษีจะเป็นบ้างคับ จะโดนปรับ หรอว่ายึดรถไหมคับ แล้วอินวอยที่ขายในเวปมอไซค์ สามารถใช้ได้ไหมคับ(ในกรณีที่ไม่มีอินวอยนะ)
  ถ้าอินวอยได้หลังปีใหม่ แล้วเอาไปเสียภาษี ไม่น่าจะโดนปรับ หรือยึดนะครับ (ตอนเอาไปเสียภาษี ระหว่างทางอย่าขี่เจอพี่หรวดอ่ะ 55+)
  ขอแค่ใบเสร็จค่าแรงประกอบ ลงวันที่ที่มันไม่นานจนเกินไป(ให้มันเหมือนเราเพิ่งเ อาอะไหล่มาประกอบเป็นคัน)
  เพราะอินวอยส์เป็นหลักฐานการเสียภาษีนำเข้า ถ้าเรายังไม่ประกอบมันเป็นคันก็เป็นแค่อะไหล่แยกชิ้น กันอยู่ ตรงนี้สรรพสามิตทำไรไม่ได้ครับ

  ส่วนอินวอยในเว็บมอไซ ไม่รู้อ่ะคับ แต่ตอนผมเอาไปทำ จนท. เค้าก็ดูละเอียดเหมือนกันนะ อินวอยผมมันมีมาหลายใบ อะไหล่อะไรไม่รู้เยอะแยะ
  ของๆเราแค่สองชิ้นเอง เครื่อง กับเฟรม แต่ผมยังต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกหน้าเลย

  ทางที่ดี โทรไปถามอย่างทีพี่ปันว่าไว้ชัวร์สุดครับ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PajinkO : 18-12-2009 เมื่อ 17:49

 9. #9
  สุดยอดสมาชิก PaPaYa's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  กลุ่ม ตากลม
  ข้อความ
  2,008
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  ยังงัยอยากทราบรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่ขอให้โทรไปถาม ทางเจ้าหน้าที่เค้าเลยดีที่สุดครับ ได้คำตอบทุกคำถามแน่นอน ผมเองไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่เคยโทรไปคุยครับ
  แต่เวลาที่คุณจะไปเสียภาษีอย่าขี่รถไปนะครับ ให้ถ่ายรูปไป ลองอ่านรายละเอียดที่ผมเอามาให้อ่านดีๆครับ เพราะถ้ารถประกอบขึ้นแล้วเอาไปขี่ในถนนหลวงถือว่าผิด กฏหมายแล้วนะครับ
  Catch the Wind
  ตา-กลม ตาก-ลม สังคม สองล้อ
  PaPaYa

 10. #10
  Senior Member t-t-and-t's Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2007
  สถานที่
  ลาดกระบังคลาสสิคคลับ & ก้านกระทุ้งคลาดสิกคลับ
  ข้อความ
  1,109
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน


  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ PaPaYa อ่านข้อความ
  ยังงัยอยากทราบรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่ขอให้โทรไปถาม ทางเจ้าหน้าที่เค้าเลยดีที่สุดครับ ได้คำตอบทุกคำถามแน่นอน ผมเองไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่เคยโทรไปคุยครับ
  แต่เวลาที่คุณจะไปเสียภาษีอย่าขี่รถไปนะครับ ให้ถ่ายรูปไป ลองอ่านรายละเอียดที่ผมเอามาให้อ่านดีๆครับ เพราะถ้ารถประกอบขึ้นแล้วเอาไปขี่ในถนนหลวงถือว่าผิด กฏหมายแล้วนะครับ

  ขอบคุณมากคับ พอดีเจอกระทู้ แจ้งข่าวการเลื่อนเสียสรรพสามิต ครั้งที่ 3 ขอเอามาลงนะคับ
  ทางลัดเข้าบอร์ด ชมรมก้านกระทุ้งคลาดสิกคลับ ยินดีต้อนรับคับ..
  www.thaiscooter.com/club/kktcc
  ปล.ก้านกระทุ้งอยู่ตรงนี้ เราพร้อมที่จะแบ่งให้กับทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันครับ ถึงจะเบียดเสียดแออัด แต่ก็อบอุ่นนะจ๊ะ(ออกจะร้อนนิดๆด้วย) ถึงจะ มาใหม่ มาเก่า มาแล้วมาอีก มาๆหายๆ มาบ้างไม่มาบ้าง มาประจำ มาจนเบื่อ มาจนรำคาญ มาแบบเหงาๆ มาแบบเกย์ๆ(อันนี่พาดพิง ถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใคร) มาแบบไม่เมา(แต่กลับแบบเม๊าเมา กูเอง) มาแบบซุยๆ มาแบบไหนดีว่ะ พอเหอะ ถึงจะมาแบบไหนก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าคุณเป็นชาวก้านจิงๆ ยังไงพี่ก็รักทุกคนเลย(สำเนียง+ท่า ป้าเบิร์ด)


กระทู้ที่คล้ายกัน

 1. คำตอบ: 9
  ข้อความล่าสุด: 05-08-2009, 12:11

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •