ขอเชิญร่วมงานปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
โดยกลุ่ม โป่งกระทิงคลาสิกไบค์
วันเสาร์ที่ 9-วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553
วัตถุประสงค์ร่วมกันจัดหาเงินกองทุนการศึกษาและ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่ ขาดแคลน
และเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชมรมต่างๆ
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ม.2.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
*กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียนร่วมทำบุญร่วมกัน 100 บาท รับของที่ระลึก
เวลา 16.00 น.นำรถเข้าประกวดรถ ผู้ที่นำรถมาประกวดให้มารับใบสมัครรถในแต่ล่ะรุ่นที่ กองอำนวยการเวลา
เวลา18.00 น.เริ่มกิจกรรมบนเวที ชมรมวงดนตรี ร่วมสนุกกันหน้าเวที
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-
ประกาศรางวัลประกวดรถต่างๆ
-
ร่วมประมูลของที่ระลึกและมอบของที่ระลึกบนเวที
-
ร่วมกันแลกของที่ระลึกของกลุ่มต่างๆ
เวลา 24.00 น.พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2553
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
-
ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานในโรงเรียน
-มอบอุปกรณ์การเรียนและรายได้ให้โรงเรียน
***หมายเหตุ*** ผู้ที่ก่อความวุ่นวายภายในงานต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
*สอบถามรายระเอียดได้ที่*
คุณแมว 084-8023700 ช่างณุ 086-1634156คุณรัน 086-1735945
Pongkating_classic@hotmail.com t_ang_mo@hotmail.com