สวัดดีครับ ผมชดช้อยนักขับอิสระ

คืออยากทราบว่าปีใหม่นี้ใครล่องใต้บ้าง

ถ้าลงวันเดียวกันจะได้ลงด้วยกัน

ผมจะลงประมาณวันที่30 , 31 ธ.ค.ครับ