ต้องการอะไหล่ mz คันเกียร์กับขาตั้งคู่และชุดเขาควายไครมีติดต่อ 019533283หรือ Email Raweng@thaimail.com